Koszt uczestnictwa

Grupa Do 31 października 2020 Od 01 listopada 2020
OPŁATA REJESTRACYJNA (brutto)
Członkowie PTU, w tym członkowie Sekcji Adeptów Urologii (pod warunkiem opłacenia składki PTU) zwolnieni z opłaty
Członkowie PTU, w tym członkowie Sekcji Adeptów Urologii, którzy nie opłacili składki członkowskiej 100 zł
Lekarze niebędący członkami PTU 120 zł 150 zł
Przedstawiciele firm kreujących rynek usług w dziedzinie urologii 160 zł 200 zł
Fizjoterapeuci urologiczni i studenci zwolnieni z opłaty

Organizatorzy Kongresu zapewniają:

  • udział w obradach
  • możliwość odwiedzin wirtualnych stoisk firm
  • certyfikat uczestnictwa

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:
Polskie Towarzystwo Urologiczne
Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199