Oferta dla Firm

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego zaprasza firmy kreujące rynek usług w zakresie urologii do udziału w 50. Wirtualnym Kongresie Naukowym PTU. W poniższej tabeli znajdą Państwo informację na temat proponowanych form uczestnictwa firm w zjeździe.

LP RODZAJ USŁUGI TERMIN ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
I UCZESTNICTWO W PROGRAMIE NAUKOWYM KONGRESU
1. Sesja tematyczna w programie Kongresu (maks. 1 godzina) 30 września 2020
2. Wykład w programie Kongresu (maks. 0,5 godziny)
3. Możliwość przeprowadzenia ankiety z prezentacją wyników
4. Możliwość wysłania komunikatu SMS do członków PTU
II REKLAMA W PROGRAMIE KONGRESU (E- WYDANIE w formie pdf)
1. 3. strona okładki 30 września 2020
2. Rozkładówka (2 strony)
3. Strona przed 3 str. okładki
4. Strona w środku
5. Dodatkowa strona dołączona do reklamy (np. Informacja o leku)
III REKLAMA PRZED I W CZASIE KONGRESU
1. Umieszczenie logo firmy na stronie internetowej i/lub stronie realizacyjnej Kongresu 30 września 2020
2. Banner na stronie internetowej Kongresu i/lub stronie realizacyjnej wydarzenia
3. Umieszczenie logo firmy w materiałach mailingowych wysyłanych do członków PTU
4. Wysłanie newslettera, opatrzonego logotypem Firmy, do potencjalnych uczestników Kongresu
5. Umieszczenie logo firmy w studiu telewizyjnym, z którego będą transmitowane obrady
6. Emisja spotu reklamowego (maks. 50 sek.) przed rozpoczęciem sesji plenarnej (główna sala obrad)
IV WIRTUALNE STOISKO SPONSORA / PROFIL SPONSORA NA STRONIE REALIZACYJNEJ KONGRESU
1. Możliwość prezentacji sponsora oraz jego produktów/usług poprzez zamieszczenie na swoim profilu (udostępnionemu Sponsorowi na stronie realizacyjnej Kongresu) tekstów, zdjęć, filmów, danych kontaktowych lub pakietu materiałów do pobrania zawierającego np. prezentacje, katalogi produktów, ulotki do 30.09.2020
2. Możliwość prezentacji produktów/usług/szkoleń „na żywo” z siedziby Sponsora poprzez spersonalizowany pokój Sponsora za pomocą wideokonferencji. Pokój pozwala na rozmowę audio-wideo z odwiedzającymi, przeprowadzenie prezentacji produktów/usług za pomocą prezentacji poprzez współdzielenie ekranu, udostępnianie plików odwiedzającym, skorzystanie z czatu tekstowego do przesyłania np. linków czy danych kontaktowych. Każdy Sponsor posiada swój unikalny pokój wideokonferencyjny opatrzony logiem i nazwą sponsora.

* Firmy, które wykupią świadczenia sponsorskie o wartości minimum 2500,00 zł, uzyskają możliwość zarejestrowania swoich 2 przedstawicieli bez ponoszenia kosztów.

** Materiały wysłane do potencjalnych uczestników Kongresu muszą zawczasu uzyskać akceptację Zarządu Głównego PTU.