WAŻNE TERMINY

15

marca

2020

termin zgłaszania prac
do programu naukowego Kongresu

12

lipca

2020

termin wniesienia opłaty zjazdowej uprawniający
do zniżki

10

maja

2020

termin powiadomienia
o przyjęciu lub odrzuceniu pracy

 

KOSZT UCZESTNICTWA

 • CZŁONKOWIE PTU

  brutto 700 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  • do 12.07.2020   700 zł
  • do 16.08.2020   750 zł
  • do 30.09.2020   800 zł
  • od 01.10.2020   900 zł
 • CZŁONKOWIE SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII

  brutto 400 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  •   
  • do 16.08.2020   400 zł
  • do 30.09.2020   450 zł
  • od 01.10.2020   500 zł
 • OSOBY NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI PTU

  brutto 850 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  •   
  • do 16.08.2020   850 zł
  • do 30.09.2020   900 zł
  • od 01.10.2020   950 zł
WARUNKI:
 1. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data dokonania wpłaty, a nie zgłoszenia udziału.
 2. Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700/400 zł pod warunkiem terminowego opłacenia składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.
 3. Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.
 4. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
 5. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
 6. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 25 kwietnia 2020 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).
OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:
 • wstęp na obrady
 • wstęp na wystawę firm
 • lunche w dniach 28 i 29 października 2020
 • materiały kongresowe
 • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek)
WIECZÓR PTU / KOLACJA

Opłata za Wieczór PTU (kolację) wynosi 200 zł brutto. Chęć udziału w uroczystości uczestnik zgłasza, dokonując rejestracji na wydarzenie. Wieczór PTU nie jest finansowany przez Firmy będące członkami INFARMY.

DANE DO PRZELEWU:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

OBEJRZYJ REPORTAŻE Z POPRZEDNICH KONGRESÓW NAUKOWYCH PTU