Koszt uczestnictwa

Termin wniesienia opłaty na konto PTU do 12.07.2020 od 13.07.2020
do 16.08.2020
od 17.08.2020
do 30.09.2020
od 01.10.2020
Członkowie PTU* 700 zł 750 zł 800 zł 900 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU 400 zł 450 zł 500 zł
Osoby niebędące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm** 850 zł 900 zł 950 zł
Fizjoterapeuci urologiczni 200 zł 250 zł
Pielęgniarki 200 zł 250 zł
Studenci medycyny 200 zł 250 zł
Osoba towarzysząca*** 200 zł 250 zł
WIECZÓR PTU / UROCZYSTA KOLACJA (brutto)****
Uczestnik 200 zł

* Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700/400 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2020 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.

** W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele tych firm, które wykupią powierzchnię wystawienniczą bądź inne świadczenia sponsorskie.

***Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

**** Wieczór PTU / Kolacja nie jest finansowany ze środków Firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

UWAGA!

  1. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
  2. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
  3. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 15 kwietnia 2020 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:

  • wstęp na obrady
  • wstęp na wystawę firm
  • 28 i 29 października 2020
  • materiały kongresowe
  • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek)

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:
Polskie Towarzystwo Urologiczne
Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199